In Memory

Sheila Diane Bailey (Hoffman)

Sheila Diane Bailey (Hoffman)

Sheila Diane Bailey Hoffman

6 Apr 1953 in Wichita, Kansas - 28 Oct 2011 in Wichita, Kansas